Velkommen til Lundeborg Musik Kultur

Lundeborg Musik Kultur (LUMUKU) er en sammensmeltning af den tidligere Lundeborg Musik Forening og Smøjen. Foreningens formål er at iværksætte og afholde musikkulturelle arrangementer, samt skabe rammer for udøvende musikere, og dermed være med til at skabe et musikkulturelt miljø i Lundeborg.


Generalforsamling

LUMUKU indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00 i Aktivhuset, Lundeborg, med nedenstående dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. På valg til bestyrelsen er Bjarne Mikkelsen (modtager genvalg), Ib Hansen (modtager genvalg) og Jesper Hegaard (ønsker ikke genvalg)
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt.